Uit de parkpraat
2 augustus 2018
Merwehuis blij met (robot)katten
19 september 2019
Uit de parkpraat
2 augustus 2018
Merwehuis blij met (robot)katten
19 september 2019

NIEUWE VOORZITTER VERENIGING

 

Op de Algemene Leden Vergadering van donderdag 27 juni jongstleden is de heer Arnold C.M. van Eekhout – 73 jaar jong, gehuwd en twee zoons – benoemd tot voorzitter van de Vereniging Vrienden van het Parkhuis.

Arnold kan bogen op ruime bestuurlijke en maatschappelijke ervaring, is betrokken bij een aantal organisaties en verenigingen in en buiten Dordrecht en wil graag in goede samenwerking de betrokkenheid bij het werk van de Vrienden van het Parkhuis vergroten om daarmee de bewoners van het Parkhuis extra aandacht, warmte en de vervulling van tal van extra wensen te kunnen geven.