Het bestuur

Het bestuur van de vereniging bestaat uit:
  • Voorzitter - Arnold van Eekhout
  • Secretaris - Marjan van der Dussen
  • Penningmeester - Jan Kees de Vries
  • Notulist - Yvette van Nes
  • Lid - Ellen Davids
  • Lid - Elder vd Stigchel
Het bestuur vergadert circa 10 maal per jaar. De bestuursleden verrichten alle werkzaamheden op vrijwillige basis, en ontvangen daarvoor geen enkele vergoeding.