De vereniging is door de Belastingdienst aangemerkt als een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI), het RSIN nummer is 8076.08.270.

Deze ANBI-status heeft een aantal belastingvoordelen:
• donateurs van een ANBI mogen hun giften aftrekken van de inkomsten- of vennootschapsbelasting;
• een ANBI betaalt geen erfbelasting of schenkbelasting voor erfenissen en schenkingen die de instelling gebruikt voor het algemeen belang;
• als een ANBI zelf schenkingen doet in het algemeen belang, hoeft de ontvanger geen schenkbelasting te betalen.

Meer informatie www.belastingdienst.nl

De bestuursleden van de vereniging verrichten alle werkzaamheden op vrijwillige basis, en ontvangen daarvoor geen enkele vergoeding.