De visie van de Vrienden

De Parkhuisorganisatie heeft haar woonorganisatie dusdanig ingericht dat cliëntengroepen ook kunnen worden onderscheiden naar zorgvraag en locatie.

Het Parkhuis biedt binnen haar professionele verantwoordelijkheid goede eigentijdse woon- en verblijfsvoorzieningen, recreatieve en gezondheid bevorderende voorzieningen, die aansluiten op de wensen, vragen en mogelijkheden van bewoners.

Het bestuur van Vereniging Vrienden van het Parkhuis wil bewoners met hun familieleden of directe naasten steun bieden met het invulling blijven geven op de terreinen van levenswensen, ontspanning en wonen, zodat voor bewoners de “menselijke maat zichtbaar en voelbaar blijft” alsmede het “welkomstgevoel en het samen doen verhogen”.

De Vereniging wil het Parkhuis steunen in de realisatie van haar kernwaarden door in samenwerking en zelfstandig verrassende leuke activiteiten kunnen initiëren en organiseren.