Jaarrekening 2019

Vanwege de coronamaatregelen waren en zijn er dit jaar wat aanpassingen noodzakelijk voor wat betreft onder andere bestuurlijke procedures.
Een fysieke ALV is helaas onmogelijk. Wellicht worden besluiten achteraf bekrachtigd.
De jaarrekening van 2019 is door de kascommissie goedgekeurd, met het advies van de kascommissie aan de ALV om de penningmeester en het bestuur décharge te verlenen.
Op uw verzoek sturen wij u een digitaal exemplaar toe via de mail. KLIK HIER

Word vrienden