Vertrouwd en actief op locatie

De Parkhuisorganisatie heeft de afgelopen jaren extra geïnvesteerd in optimalisatie van de kwaliteit van de zorgverlening, moderne woonvoorzieningen voor aangenaam wonen geënt op de hedendaagse wensen en eisen van bewoners.